Články

Kamerové systémy


Sú spravidla doplnkovým prvkom elektronického zabezpečovacieho systému, alebo tvoria samostatný dohľadový systém nad pohybom a prácou či všeobecnými udalosťami s možnosťou lokálneho, alebo vzdialeného sledovania a možnosťou uchovávania záznamu. Kamerový systém neponúka iba možnosti sledovania a záznamu nepovolených činností, či pohybu osôb, jeho využitie je v praxi podstatne širšie. Dá sa použiť ako domový vrátnik, sledovanie zaparkovania cudzích motorových vozidiel na súkromnom parkovisku, dohľadanie miesta úteku rodinného miláčika a podobne. Použitie kamerového systému ponúka nespočetné množstvo užitočných a praktických aplikácií ako v domácnosti tak v priemysle.