Profil

Sme mladá spoločnosť so skúseným personálom s viac ako 12 ročnou praxou v oblasti technickej bezpečnosti a telemetrie. Našou výsadou je profesionalita s prihliadnutím na finančnú dostupnosť  našich služieb pre cieľovú skupinu zákazníkov. Zadané úlohy riešime diskrétne  a zodpovedne, aby našou reklamou nebol text tejto stránky, ale dobré meno, ktoré šíria naši zákazníci. Sledujeme nové trendy v oblasti technickej bezpečnosti ako aj smer a vývoj tohto odvetvia, aby sme držali krok s dynamicky sa vyvíjajúcou technikou. Realizáciou kvalitných technických prekážok už roky prispievame k objasňovaniu a eliminácii trestnej činnosti. Našou filozofiou je osvojenie si prostriedkov technickej bezpečnosti ako súčasti denného života a prispôsobenie denného režimu pre jej čo najefektívnejšie využitie. Úspešnou kombináciou techniky prispievame v neposlednom rade k zvýšeniu životného komfortu.

Nosným produktom našej spoločnosti je dodávka a montáž kamerových a zabezpečovacích systémov. K týmto systémom patria aj mnohé ďalšie, ktoré s ponúkaným štandardom tvoria ucelený prvok ušitý na mieru pre každý prípad individuálne s prihliadnutím na kvalitu, funkcionalitu a design s dlhoročnou bezporuchovou prevádzkou.